fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

ทัวร์ลาวใต้ แลนด์ลาวใต้ ทัวร์ปากเซ ไป-กลับ 1 วัน เริ่มจาก อุบลราชธานี
ปากเซ - ไร่กาแฟปากซอง - ตาดเยือง – ตาดฟาน – ภูสะเหล้า

ติดต่อเพิ่มเติมที่ 087-6487368, 082-3738736 (ยุทธ)

www.tourlaos-pakse.com

- วันที่  : ด่านช่องเม็ก – ปากเซ – ไร่กาแฟปากซอง - ตาดเยือง – ตาดฟาน – ภูสะเหล้า

08.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดอุบลราชธานี รับคณะที่ จุดนัดพบ ด่านชายแดน ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (อาหารเช้าตามอัธยาศัย) ถึงด่าน ต.ม. ช่องเม็ก ตรวจเอกสารก่อนข้ามไปยัง ด่านวังเต่า สปป.ลาว เสร็จแล้วเดินทางสู่เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและ สะพานลาว-ญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างเมืองโพนทอง และเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก จากนั้นออกออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 16 สู่ที่ราบสูง เมืองปากซอง ไปยัง ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์ ไร่กาแฟมีเนื้อที่ 19,000 ไร่ บนที่ราบสูงบอละเวน มีจุดนั่งชิมกาแฟชมวิวกับบรรยากาศที่เย็นสบาย ในอุณภูมิที่ไม่ถึง 20 องศาเซลเซียส จากนั้นเข้าชม น้ำตกตาดเยือง ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง(1)

13.00 น. เข้าชม น้ำตกตาดฟาน ชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมาจาก ภูเขาเทวดา 2 แห่ง ตกมารวมกันในแอ่ง ซึ่งน้ำตกมีความสูงถึง 120 เมตร ในน้ำตกมีกิจกรรม adventure สุดท้าทาย พบกับการโหนสลิง Zip-Line  4 เส้น (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในแพคเก็จทัวร์)

15.00 น. เดินทางถึง เมืองปากเซ นำคณะขึ้นชม วัดภูสะเหล้า ป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาสูง ถ้าขึ้นถึงจุดสูงสุดจะสามารถมองเห็นเมืองปากเซได้ทั้งเมือง บริเวณวัดยังมีพระพุทธรูปนับร้อยองค์ นอกจากจะมีวิวทิวทัศที่สวยงามแล้ว วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่ชาวเมืองปากเซให้ความสัทธาเป็นอย่างมาก

16.00 น. กลับถึงด่านช่องเม็ก ช๊อปปิ้งสินค้า ดิวตี้ฟรี เลือกซื้อสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอินโดจีน (ปล.โปรดระวังของแท้)ในขณะรอผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านของตม.ลาว-ไทย เพื่อเดินทางกลับฝั่งไทย ส่งคณะด้วยความสุขของการเที่ยวลาวใต้....โชคดีทุกท่านครับ

 

 

อัตารค่าบริการ

จำนวน

4 ท่าน

6 ท่าน

8 ท่าน

10 – 12 ท่าน

ราคา

3,300 บาท

2,400 บาท

1,900 บาท

1,700 บาท

 * รับส่งที่ตัวเมืองอุบลราชธานี หรือ สนามบินอุบลราชธานี สามารถสอบถามราคาเพิ่มเติมที่ 0876487368

 

อัตรานี้รวม

- รถตู้ TOYOTA COMMUTER

- ค่าอาหารกลางวัน ( 1 มื้อ)

- น้ำดื่มระหว่างเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว

- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 

 

 

 
   
   
©2013 by tourlaos-pakse.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat