fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน รับจาก สนามบินหลวงพระบาง

พระราชวัง – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – พระธาตุพูสี – ถ้ำติ่ง – ตาดกวางชี – ล่องเรือน้ำโขง

ติดต่อเพิ่มเติมที่ 087- 6487368 (ยุทธ)

www.tourlaos-pakse.com

- วันที่ 1 : กทม. – สนามบินสุวรรณภูมิ – หลวงพระบาง – พระราชวัง – น้ำตกตาดกวางชี

11.00 น. รับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง เสร็จแล้วนำคณะไปเช็คอินโรงแรมที่พัก (ในตัวเมืองหลวงพระบาง)พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง(1)

13.00 น. เข้าชม พระราชวังหลวง พระราชวังที่เคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว เยี่ยมชมห้องต่างๆ ที่เจ้าชีวิตเคยออกว่าราชการ ด้านหน้าพระราชวังประดิษฐาน พระบาง พระพุทธรูปปางประทานอภัย ศิลปะเขมร ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ หลวงพระบาง

15.00 น. เดินทางถึง น้ำตกตาดกวางชี เป็นน้ำตกที่ตกจากภูเขาสูงถึง 70 เมตร ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ สายน้ำที่ไหลลงเป็นสายน้ำที่มีสีเขียวมรกต ซึ่งเกิดจากภูเขาหินปูนนั้นเอง และเรายังสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ซึ่งภาพที่ออกมาสวยงาม (โปรแกรมนี้สามารถเล่นน้ำได้ด้วยนะครับผม) ปล. อย่าลืมชุดไปเปลี่ยนนะครับ

17.30 น. เดินทางกลับเข้ามาในเมือง นำคณะรับประทานอาหารเย็น(2) เสร็จแล้วพาคณะช็อปปิ้งตลาดมืด มีสิ้นค้าพื้นเมืองหลากหลายให้เลือกซื้อ ส่งคณะเช็คอินโรงแรมที่พัก........พักผ่อนตามอัธยาศัย

- วันที่ 2 : ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – ถ้ำติ่ง – วัดพูสี

05.30 น. นำคณะชมวัฒนธรรมการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตนับร้อยรูป (ถ้าทางคณะต้องการตักบาตรข้าวเหนียวเพื่อเป็นสิริมงคล ค่าใช้จ่าย ท่านล่ะ100 บาท) หลังจากตักบาตรเรายังสามารถเดินชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง พร้อมชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(3)
09.00 น. นำคณะเข้าชม วัดเชียงทอง วัดที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง พินิจดู วิหารหลวง ตะลึงกับความงามอันอ่อนช้อย ต้นศิลปะสกุลล้านช้าง ภายหลังได้รับการบูรณะสร้างเสริมใหม่ ซึ่งเป็นอัญมณีสุดยอดแห่งศิลปกรรม รูปทรงพญาเหยี่ยวสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน หอพุทธไสยาสน์อยู่ด้านข้างงดวามวิจิตรศิลปะไร้มายา (NAIVE AT) โดดเด่นยิ่งนัก และหาชมได้ยาก

 

10.30 น. เข้าชม วัดวิชุน ภายในวัดมีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุนราช ผู้อัญเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคำ ที่ต้องอัญเชิญเนื่องจากพระบางที่พระเจ้าฟ้างุ้มทูลขอจากพระยาอินทรปัตนคร กรุงกัมพูชาแสดงปาฏิหาริย์ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงต้องประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงคำก่อน

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน(4)
13.45 น.เดินทางถึงท่าเรือบ้านสร้างไห เพื่อล่องเรือและชมบรรยากาศแม่น้ำโขงพร้อมชมถ้ำติ่งที่มีพระพุทธรูปนับหมื่นองค์

13.45 น. เดินทางถึง ท่าเรือบ้านสร้างไห เพื่อล่องเรือไปชม ถ้ำติ่ง ที่มีพระพุทธรูปนับหมื่นองค์ และชมบรรยากาศแม่น้ำโขงที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา

17.00 น. เดินทางกลับมาที่หลวงพระบาง นำคณะขึ้นชม ยอดดอยพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น ผ่านดงดอกจำปาลาว ส่งกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยจนถึงยอดดอย บนยอดดอยสามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่าโอบล้อมด้วยขุนเขาสมญานามกล่าวขาน หลวงพระบางบ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง พร้อมกับชมตะวันลับฟ้าที่ สบน้ำดง

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(5) และเดินช็อปปิ้งตลาดมืด ส่งคณะเข้าที่พัก........พักผ่อนตามอัธยาศัย

- วันที่ 3 : หลวงพระบาง - กทม.

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า(6)
07.30 น. ส่งคณะที่สนามบินหลวงพระบาง มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ.................

 

อัตราค่าบริการ

จำนวน

4 ท่าน

6-7 ท่าน

8-9 ท่าน

10 – 12 ท่าน

ราคา/ท่าน

7,200 บาท

5,900 บาท

4,900 บาท

4,500 บาท

 

อัตรานี้รวม

- อาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุไว้
- รถ+น้ำมัน
- เอกสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ
- โรงแรมที่พัก หลวงพระบาง 2 คืน
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และค่าร่องเรือชมถ้ำติ่ง
- บริการน้ำดื่มของว่างตลอดการเดินทาง
- วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท/ท่าน

- มัคคุเทศก์นำเที่ยวบรรยายภาษาไทย

 
   
   
©2013 by tourlaos-pakse.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat