Skip to content

บริการรถตู้ให้เช่าเที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ แลนด์ลาวใต้ ทัวร์ลาว แลนด์ลาว

อัตราค่าบริการ TOYOTA COMMUTER

 • ค่ารถตู้พร้อมคนขับ 2,000 บาท/วัน (ราคานี้ยังไม่รวมน้ำมัน)
 • ค่าธรรมเนียมนำรถเข้าออกนอกประเทศ ด่านไทย-ลาว 2,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ด่านลาว 400 บาท/ท่าน
 • ค่าไกด์นำเที่ยวลาว 1,000 บาท/วัน
 • ค่าที่พักคนขับรถ 500 บาท/คืน

อัตราค่าบริการ TOYOTA COMMUTER VIP

 • ค่ารถตู้พร้อมคนขับ 2,200 บาท/วัน (ราคานี้ยังไม่รวมน้ำมัน)
 • ค่าธรรมเนียมนำรถเข้าออกนอกประเทศ ด่านไทย-ลาว 2,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ด่านลาว 400 บาท/ท่าน
 • ค่าไกด์นำเที่ยวลาว 1,000 บาท/วัน
 • ค่าที่พักคนขับรถ 500 บาท/คืน

อัตราค่าบริการ รถบัสปรับอากาศ 45 ที่นั่ง

 • ค่ารถบัสปรับอากาศ 12,000 บาท/วัน (ราคานี้รวมน้ำมันแล้ว)
 • ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ด่านลาว 400 บาท/ท่าน
 • ค่าไกด์นำเที่ยวลาว 1,000 บาท/วัน
 • ค่าที่พักคนขับรถ 500 บาท/คืน

Let us be a part of the journey.

ทัวร์ลาวใต้,ทัวร์ลาวใต้เริ่มจากอุบลราชธานี,ทัวร์ลาวใต้เริ่มจากด่านช่องเม็ก,แลนด์ลาวใต้,แลนด์ลาวใต้เริ่มจากอุบลราชธานี,แลนด์ลาวใต้เริ่มจากด่านช่องเม็ก,ทัวร์ลาวใต้3วัน2คืน,ทัวร์ลาวใต้2วัน1คืน,ทัวร์ลาวใต้ไปกลับ1วัน,แลนด์ลาวใต้3วัน2คืน,แลนด์ลาวใต้2วัน1คืน,แลนด์ลาวใต้ไปกลับ,ทัวร์ลาวใต้โดยเครื่องบิน,ทัวร์ลาวใต้บริษัทไหนดี,ทัวร์ลาวใต้แบบประหยัด,ทัวร์ลาวใต้ราคาถูก,เที่ยวลาวใต้ปากเซ,ทัวร์ลาวใต้4วัน3คืน,แลนด์ลาวใต้4วัน3คืน,ทัวร์ปากเซ,แลนด์ปากเซ,เช่ารถตู้เที่ยวลาวใต้,เช่ารถเที่ยวลาวใต้,เที่ยวลาวใต้,เที่ยวปากเซ,ทัวร์ลาว,แลนด์ลาว

ทัวร์หลวงพระบาง,แลนด์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง,แลนด์หลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง,ทัวร์หลวงพระบางเริ่มจากหนองคาย,แลนด์หลวงพระบางเริ่มจากหนองคาย,ทัวร์หลวงพระบางเริ่มจากอุดรธานี,แลนด์หลวงพระบางเริ่มจากอุดรธานี,ทัวร์วังเวียง,ทัวร์เวียงจันทน์,ทัวร์เมืองเฟือง,ทัวร์หลวงพระบาง4วัน3คืน,ทัวร์หลวงพระบาง3วัน2คืน,ทัวร์วังเวียง3วัน2คืน,ทัวร์เมืองเฟือง3วัน2คืน,ทัวร์เวียงจันทน์ไปกลับ1วัน,แลนด์เวียงจันทน์

ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ,ทัวร์เวียดนามใต้,ทัวร์ซาปา,ทัวร์ฮานอย,ทัวร์โฮจิมินห์,ทัวร์ดาลัด,ทัวร์ดานัง,ทัวร์เว้,ทัวร์ฮอยอัน,ทัวร์บาน่าฮิล,ทัวร์กัมพูชา,ทัวร์เสียมเรียบ,ทัวร์นครวัด นครธม